środa, 5 września 2012

Błąd 2040274 pozostanie bez konkretnego rozwiązania. Po dwukrotnym podwyższeniu wersji i wysyłce po kuponach w mM ani na śladu. Weryfikacja - poprawna.  Nie pierwsza i nie ostatnia taka sytuacja.

Jednak najwięcej błędów generują użytkownicy. Przykładem mogą być wspomniane kolejki (swoją drogą jakaś możliwość modyfikacji pacjentów po usunięciu lub też zablokowania opcji usuwania ich z datą wsteczną byłaby bardzo korzystna).

Dziś na tapecie POD. "Błąd 71406219 Przekroczono dopuszczalną ilość pacjentów w jednym czasie". Zgodnie z załącznikiem nr 4 część III pkt. 3.4 Rozporządzenia MZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: "liczba świadczeniobiorców objętych opieką - pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego". Jednoczasowo oznacza w danym dniu. Dodatkowo kwestię tę reguluje zał. nr 9 do zarządzenia nr 83/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 listopada 2011 r. Zawarta w nim tabela daje możliwość wzięcia pod opiekę więcej niż 6 świadczeniobiorców w momencie gdy zamieszkują oni pod tym samym adresem.

Tabela przedstawiająca dopuszczalną maksymalną liczbę  świadczeniobiorców przebywających pod tym samym  adresem 
i  pod różnymi adresami, objętych jednoczasowo opieką przez jedną pielęgniarkę w ramch 1 etatu przeliczeniowego
pacjenci pod jednym adresem zamieszkania
pacjenci pod różnym adresem zamieszkania
liczba pacjentów do:
liczba pacjentów do:
2
5
4
4
6
3
8
2
10
1
    
Wynika z tego, że dwóch pacjentów pod tym samym adresem traktowanych jest jako jeden i pielęgniarka wykazując produkt jednostkowy 5.15.00.0000090 Osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania ze wskaźnikiem 0,4 nie przekroczy liczby 6 świadczeniobiorców. Biorąc pod uwagę kwotę podstawową za świadczenie 5.15.00.0000089 Osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania - 25,00zł, "wycena" za osobodzień jednego z pacjentów spod tego samego adresu wynosi 10zł. Kalkulacja jest oczywista.

Kolejne błędy związane są również z zał. nr 4 część III pkt. 3.4 Rozporządzenia MZ z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: "wizyty - nie mniej niż 4 razy w tygodniu". Ich brak generuje błędy 51608021 Liczba dni w tygodniu, w których wykazano świadczenia statystyczne z zakresu POD jest mniejsza niż 4, lub w przypadku objęcia opieką w niepełnym tygodniu 51608022 Liczba wykazanych świadczeń statystycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest mniejsza niż wymagana - liczba wykonanych świadczeń w niepełnym tygodniu musi być proporcjonalna do określonej w rozporządzeniu. Zdarza się, że błąd ten występuje w tygodniach świątecznych np. 1, 3 maja. Rozwiązanie - należy uzupełnić brakujące procedury. 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=013533

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4685

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz